Op verzoek van ProceD zijn 22 standpunten van de kennisgroep Formeel Recht openbaar gemaakt

Het Ministerie van Financiën heeft vandaag op een Woo-verzoek van ProceD de standpunten uit 2021 en 2022 van de kennisgroep Formeel Recht openbaar gemaakt. In een verzoek van 22 augustus 2022 heeft ProceD verzocht om openbaarmaking van alle nog relevante kennisgroepstandpunten van de kennisgroep Formeel Recht openbaar te maken. Gezien de enorme omvang van de … Read more

Bij betwisting ontvangst aanslag moet inspecteur aannemelijk maken aan welk postvervoerbedrijf de aanslag is aangeboden

In het geval de verzending van een belastingaanslag door de belanghebbende wordt betwist, dient de inspecteur niet alleen aannemelijk te maken dat deze aanslag naar het juiste adres is verzonden, maar ook aan welk postvervoerbedrijf die aanslag voor verzending is aangeboden. Met dagtekening 28 juni 2017 zijn aan belanghebbende voor het jaar 2014 de aanslagen … Read more

Hoge Raad vernietigt Hofoordeel omtrent aanwezigheid winstuitdeling

De Hoge Raad heeft in een uitspraak van 13 januari jl. geoordeeld dat het Hof Arnhem-Leeuwarden onvoldoende heeft onderbouwd dat een vennootschap rechten die haar aanvankelijk als schuldeiser toekwamen in 2010 heeft prijsgegeven. Ook heeft het Hof niet onderbouwd dat een vermogensverschuiving naar belanghebbende is geschied met de bedoeling om hem als aandeelhouder te bevoordelen. … Read more

Resumé januari 2023

INHOUD: Inspecteur mag in beginsel naar eigen inzicht datum en plaats van de hoorzitting kiezen Hof vernietigt navorderingsaanslag omdat inspecteur niet alle zaakstukken heeft overgelegd In boetezaken heeft belanghebbende een zwaarwegend belang om over alle stukken te beschikken Verzoek ambtshalve vermindering ook niet mogelijk indien navorderingsaanslag buiten de vijfjaarstermijn is opgelegd Inspecteur mag in beginsel … Read more