Resumé augustus 2019

INHOUD Levert niet onderzoeken F-biljet een ambtelijk verzuim op? Hof weigert gemachtigde wegens zeer onfatsoenlijk taalgebruik Verzuimboete wegens niet of te laat betalen omzetbelasting kan ook worden opgelegd aan een fiscale eenheid Boete van € 500 wegens te late afdracht loonheffing op afkoop pensioen in eigen beheer Levert niet onderzoeken F-biljet een ambtelijk verzuim op? … Read more

Het Protocol AAFD

Op 1 juli 2015 is het Protocol aanmelding en afdoening van fiscale delicten en delicten op het gebied van douane en toeslagen (hierna: Protocol)2 tussen het College van Procureurs Generaal en de Belastingdienst in werking getreden. Hierin is vastgelegd hoe de Belastingdienst mogelijke fiscale delicten en delicten op het gebied van douane en toeslagen die … Read more