Naheffingsaanslagen omzetbelasting van tafel wegens schending van het verdedigingsbeginsel

In zijn uitspraak van 7 juli jl. heeft de Hoge Raad geoordeeld dat gegronde vrees voor verduistering op zichzelf niet voldoende als rechtvaardiging voor de schending Unierechtelijke verdedigingsbeginsel. Ook de omstandigheid dat het boekenonderzoek nog niet was afgerond, is op zichzelf beschouwd niet voldoende als rechtvaardiging van een beperking van de uitoefening van de rechten … Read more

Resumé juli 2023

INHOUD: Inspecteur kan belastingplichtigen uitnodigen tot het doen van aangifte na aanslagtermijn. Maar geen kwade trouw na aanslagtermijn Belastingadviseur veroordeeld voor medeplegen van doen van onjuiste aangiften en valsheid in geschrift Inspecteur maakt niet aannemelijk dat de vereiste aangifte niet is gedaan. Navordering met boete van € 100k vernietigd Rechtbank vindt aangifteverzuimboete van € 500 … Read more