Bij betwisting ontvangst aanslag moet inspecteur aannemelijk maken aan welk postvervoerbedrijf de aanslag is aangeboden

In het geval de verzending van een belastingaanslag door de belanghebbende wordt betwist, dient de inspecteur niet alleen aannemelijk te maken dat deze aanslag naar het juiste adres is verzonden, maar ook aan welk postvervoerbedrijf die aanslag voor verzending is aangeboden. Met dagtekening 28 juni 2017 zijn aan belanghebbende voor het jaar 2014 de aanslagen … Read more

Resumé februari 2023

INHOUD: Hoge Raad geeft nadere regels omtrent bewijsmaatstaf van boetes Rechter veegt correctie van € 3 miljoen inkomen uit drugssmokkel van tafel 70-jarige belastingadviseur moet acht maanden de gevangenis in wegens ten onrechte opvoeren van zorgkosten en giften in aangiften van cliënten Bij betwisting ontvangst aanslag moet inspecteur aannemelijk maken aan welk postvervoerbedrijf de aanslag … Read more

Ministerie van Financiën maakt alsnog drie memo’s/kennisgroepstandpunten openbaar over deelnemersboeten

Het Ministerie van Financiën heeft in een gewijzigde beslissing d.d. 7 februari 2023 alsnog een drietal memo’s/kennisgroepstandpunten integraal openbaar gemaakt die betrekking hebben op boeten in de zin van artikel 5:1, lid 2 Awb en artikel 67o Awr, de zgn deelnemersboeten. Middels haar verzoek van 20 augustus 2018 (sic!) had ProceD om openbaarmaking van deze … Read more

Hoge Raad geeft nadere regels omtrent bewijsmaatstaf van boetes

Op 3 februari jl. heeft de Hoge Raad een nadere toelichting gegeven op welke wijze (voorwaardelijk) opzet met de bewijsmaatstaf “overtuigend aantonen/doen blijken” kan worden bewezen. Onder verwijzing naar een arrest van de Strafkamer van de Hoge Raad bepaalde de Belastingkamer dat bepaalde gedragingen naar hun uiterlijke verschijningsvorm kunnen worden aangemerkt als zozeer gericht op … Read more