President van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden doet aangifte tegen Ministerie van Financiën

De president van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 11 november jl. aangifte gedaan bij de Hoofdofficier van Justitie tegen het Ministerie van Financiën. Aanleiding is de verdenking van het Gerechtshof dat het Ministerie aan twee ambtenaren opzettelijk instructies zou hebben gegeven om ten overstaan van de rechter te zwijgen, terwijl bekend was dat zij als … Read more

Gaat het College Bescherming Persoonsgegevens optreden tegen convenant van de Belastingdienst en de Politie?

Het College Bescherming Persoonsgegevens (hierna: CBP) eist opheldering van de Belastingdienst over het nieuwe convenant dat zij onlangs met de Politie sloot over het medegebruik door de Belastingdienst van de bij de Politie in gebruik zijnde ANPR camera’s. Onlangs werd bekend dat de Politie en de Belastingdienst een nieuw convenant gesloten hebben dat het vorige … Read more