Belastingadviseur kreeg aangiftebrief als buitenlands belastingplichtige maar was binnenlands belastingplichtig. Omkering en verzwaring van bewijslast wegens niet doen vereiste aangifte? Verlenging aanslagtermijn bij vervallen informatiebeschikking?

De Hoge Raad heeft in dit arrest een tweetal knopen doorgehakt. Allereerst was de vraag aan de orde of de termijn voor het opleggen van de aanslag na het geven van een informatiebeschikking ook wordt verlengd indien de informatiebeschikking nadien vervalt. Een redelijke wetstoepassing brengt, aldus de Hoge Raad, mee dat deze termijnverlenging eindigt op het … Read more

Resumé januari 2022

INHOUD: Voorwaarden voor beroep op vertrouwensbeginsel na expliciete uitlating van de inspecteur in rapport boekenonderzoek Hoge Raad biedt gedupeerden Project 1043/FSV enig uitzicht op rechtsherstel Geen vergrijpboete na suppletie BTW: strijd met nemo tenetur Box 3 heffing over de jaren 2017 en 2018 is in strijd met artikel 1 EP. Hoge Raad biedt rechtsherstel! Voorwaarden … Read more