Boekenonderzoek WVA door Belastingdienst

Algemeen Wanneer aan de vereiste voorwaarden wordt voldaan leidt afdrachtvermindering onderwijs[1] tot vermindering van af te dragen loonbelasting. Veel werkgevers hebben in verleden jaren van de afdrachtvermindering onderwijs gebruik gemaakt om middels de vermindering de kosten van de opleidingsbehoefte financieel te compenseren. De afdrachtvermindering onderwijs is als onderdeel van het Belastingplan 2014 per 1 januari … Read more