Resumé september 2023

INHOUD: Kan een (voormalig) aandeelhouder namens een ontbonden Ltd bezwaar aantekenen tegen navorderingsaanslag vennootschapsbelasting? Door Rechtbank niet behandeld beroep op het vertrouwensbeginsel is niet in hoger beroep uitdrukkelijk en ondubbelzinnig ingetrokken. Verwijzing moet volgen. Nieuw standpunt kennisgroep Formeel Recht over de bevoegdheid van de inspecteur om boetevragen te stellen. Strijd met goede procesorde indien heffingsambtenaar … Read more

Door Rechtbank niet behandeld beroep op het vertrouwensbeginsel is niet in hoger beroep uitdrukkelijk en ondubbelzinnig ingetrokken. Verwijzing moet volgen.

In een uitspraak van 8 september jl. heeft de Hoge Raad geoordeeld dat zaak verwezen moet worden omdat het Hof geen oordeel heeft gegeven over het door belanghebbende voor de rechtbank gedane beroep op het vertrouwensbeginsel. Hoewel belanghebbende zijn beroep op het vertrouwensbeginsel in Hoger beroep niet had herhaald, brengt zulks niet mee dat hij … Read more