Resumé maart 2019

Inhoud Beperkt Hoge Raad het inzagerecht in op de zaak betrekking hebbende stukken bij niet gemotiveerd bezwaar? Voor de verlengde navorderingstermijn is niet relevant of belanghebbende al dan niet bekend was met de buitenlandse tegoeden Fiscus zoekt de grenzen op bij het bevragen van artsen over belastingplichtigen Ook vergoeding wegens immateriële schadevergoeding bij te laat … Read more