Jacht op zwart geld over de rug van de adviseurs!

Staatssecrataris Wiebes heeft de Tweede Kamer op 17 januari jl. een brief gestuurd met verdere voornemens tegen belastingontduiking. In deze brief kondigt Wiebes een drietal zeer opzienbarende maatregelen aan. Ten eerste is hij van plan de inkeerregeling af te schaffen. Ten tweede acht de staatssecretaris het wenselijk dat het verschoningsrecht van advocaten en notarissen wordt … Read more