HT-adviseur wordt sinds 1 juli jl. sneller strafrechtelijk vervolgd dan collega die niet onder HT valt!

Op 1 juli 2015 is de opvolger van de AAFD-richtlijnen van kracht geworden: Het Protocol aanmelding en afdoening van fiscale delicten en delicten op het gebied van douane en toeslagen (hierna Protocol AAFD). Evenals onder zijn voorganger wordt bij fraude aan de hand van dit Protocol AAFD besloten of de verdachte strafrechtelijk wordt vervolgd dan … Read more