Belastingdienst sluit steeds vaker compromis met belastingplichtigen buiten de adviseur om!

Steeds vaker blijkt de belastingdienst in geschillen een compromis te sluiten met belastingplichtigen zonder dat adviseur hiervan kennis heeft. Met name in de Super de Boer-zaken en in de lopende onderzoeken met betrekking tot onjuiste toepassing van de Wet vermindering afdracht loonbelasting (en met name de afdrachtvermindering onderwijs) blijkt de Belastingdienst in meer dan incidentele … Read more