Resumé juli 2019

Misbruik van procesrecht bij bewust onjuist adresseren bezwaarschrift Bewijslastverdeling bij postverzending door bestuursorganen Hoge Raad “gaat om” ten aanzien van bewijsregels voor termijnoverschrijding bij indiening bezwaar resp. beroep in boetezaken Bestuursorgaan moet in verzuimbrief vermelden dat het bezwaar bij niet tijdig herstel van het verzuim niet ontvankelijk kan worden verklaard MISBRUIK VAN PROCESRECHT BIJ BEWUST … Read more