Hoge Raad willigt verzoek om versnelde behandeling in “Tipgeverszaak” in!

De Hoge Raad heeft het verzoek van de Staatssecretaris om een versnelde behandeling van het door de ambtenaren van de Belastingdienst ingediende cassatieberoep betreffende het proces- verbaal van het verhandelde ter zitting van het Hof Leeuwarden van 9 september 2014 ingewilligd. Dit blijkt uit de beschikking van de Hoge Raad van 5 december 2014. Deze … Read more