Resumé april 2019

Belastingdienst deelt steeds meer boeten uit aan facilitators Fiscus kan de bewijzen voor de onderbouwing van de eigenwoningschuld opvragen zolang de rente in aftrek wordt gebracht Weer uitspraak Hoge Raad over schending door de inspecteur van de hoorplicht Samenloop vergrijpboeten als suppletieaangifte BTW achterwege blijft BELASTINGDIENST DEELT STEEDS MEER BOETEN UIT AAN FACILITATORS Het Directoraat-generaal … Read more

Bewijs dat lening is aangegaan voor verbetering of onderhoud eigen woning.

Volgens de Hoge Raad verliest de Inspecteur niet na ommekomst van een zekere termijn het recht om van de belastingplichtige het bewijs te vergen voor na 2000 aan de woning verrichte werkzaamheden waarvoor de hypothecaire schuld volgens de belastingplichtige is verhoogd. Belanghebbenden hebben de hypothecaire lening op hun eigen woning in 2007 verhoogd met een … Read more