Belastingdienst wil transparantie van ondernemers, maar voert zelf geheim beleid

In het voorjaar van 2013 startte de Belastingdienst met de “Actie balansschulden omzetbelasting”, dat zowel een versterking van het toezicht als een verdere verhoging van de belastingopbrengst beoogde. Aanleiding vormde het op 21 juni 2012 door de Commissie Stevens gepresenteerde evaluatierapport van het proces Horizontaal Toezicht. Een van de aanbevelingen van de Commissie betrof het … Read more

WOB-verzoek ProceD leidt tot openbaarmaking boetebeleid van de Belastingdienst in “Actie balansschulden omzetbelasting”

De Belastingdienst heeft naar aanleiding van een verzoek van ProceD, op basis van de Wet openbaarheid van bestuur, het plan van aanpak en de werkinstructies openbaar moeten maken betreffende de Actie balansschulden omzetbelasting. Uit deze stukken blijkt dat de Belastingdienst bij de uitvoering van de Actie balansschulden omzetbelasting een boetebeleid voert dat op zijn minst … Read more

Ondernemers met achterstallige OB-schuld hoger dan € 50.000 lopen kans op dubbele beboeting bij “Actie balansschulden omzetbelasting”.

De Belastingdienst heeft naar aanleiding van een verzoek van ProceD, op basis van de Wet openbaarheid van bestuur, het plan van aanpak en de werkinstructies openbaar moeten maken betreffende de Actie balansschulden omzetbelasting. ProceD heeft de Belastingdienst verzocht deze gegevens openbaar te maken omdat ons via meerdere relaties signalen bereikten dat de Belastingdienst bij de … Read more

Verstrek jij altijd alle gegevens en inlichtingen die de fiscus vraagt?

Als specialist formeel belastingrecht en fiscale procesvoering word ik vaak ingeschakeld door accountants- en belastingadvieskantoren als zij voor één van hun klanten weer eens geconfronteerd worden met een onverzadigbare behoefte van de fiscus om van gegevens en informatie te verzamelen. Dergelijk gedrag van de Belastingdienst komen we niet alleen tegen bij vragenbrieven maar ook bij … Read more