Resumé september 2020

INHOUD Inspecteur is niet gehouden het dossier van de (fiscaal) partner te raadplegen Door afzegging tweede hoorgesprek onder opgave van redenen maakt gemachtigde niet ondubbelzinnig kenbaar niet verder te willen worden gehoord Digitaal procederen voor beroepsmatig optredende gemachtigde is verplicht De omstandigheid dat een poststuk op een bepaalde datum door het postvervoerbedrijf is afgestempeld, sluit … Read more