Hoge Raad blijft bij “niet zozeer”-criterium ten aanzien van het gebruik in belastingzaken van strafrechtelijk onrechtmatig verkregen bewijs.

Op 20 maart heeft de Hoge Raad een lang verwacht arrest gewezen over de vraag in welke gevallen strafrechtelijk onrechtmatig verkregen bewijs bruikbaar is voor de belastingheffing alsmede voor het bewijs van een bestuurlijk boete. In een uitvoerig gemotiveerd arrest heeft de Hoge Raad bepaald dat hij geen reden ziet terug te komen op zijn … Read more

Hoge Raad blijft bij “niet zozeer”-criterium ten aanzien van het gebruik in belastingzaken van strafrechtelijk onrechtmatig verkregen bewijs.

Inleiding Op 20 maart heeft de Hoge Raad een lang verwacht arrest gewezen over de vraag in welke gevallen strafrechtelijk onrechtmatig verkregen bewijs bruikbaar is voor de belastingheffing alsmede voor het bewijs van een bestuurlijk boete. In een uitvoerig gemotiveerd arrest heeft de Hoge Raad bepaald dat hij geen reden ziet terug te komen op … Read more

De invloed van omkering en verzwaring van de bewijslast op de grondslag van bestuurlijke boeten

Inleiding De jurisprudentie van de Hoge Raad lijkt niet eenduidig te zijn met betrekking tot de vraag of omkering en verzwaring van de bewijslast doorwerkt naar de grondslag van de bestuurlijke boete. Artikel 27e, lid 3, van de Algemene wet inzake Rijksbelastingen (hierna: Awr) bepaalt dat de omkering en verzwaring van de bewijslast niet van … Read more

ProceD komt met nieuwe nieuwsbrief: Boete-Resumé

Vanaf 1 april a.s. brengt ProceD een nieuwe nieuwsbrief uit met de titel Boete-Resumé. Deze nieuwe nieuwsbrief zal, naast de gebruikelijke nieuwsbrief Resumé, maandelijks rond de eerste van iedere maand verschijnen. Zoals de naam al doet vermoeden zal Boete-Resumé uitsluitend onderwerpen behandelen over bestuurlijke boeten. Niet alleen zal aandacht besteed worden aan recente jurisprudentie maar … Read more

Project Derde Categorie (Rabo Luxemburg) wordt dure grap voor de fiscus.

Op 26 februari jl. heeft de Belastingdienst wederom een gevoelige nederlaag geleden in een procedure in de Tipgeverszaak. Het Hof Den Bosch veroordeelde de Belastingdienst tot betaling van een dwangsom van ruim € 68.000 wegens het uitblijven van de uitspraak op de bezwaarschriften tegen maar liefst 54 (navorderings)aanslagen, boete- en heffingsrentebeschikkingen. Tevens besliste het Hof … Read more