Gegevens in databases vormen ’op de zaak betrekking hebbende stukken’ ex artikel 8:42 Awb

Gegevens die door de Belastingdienst zijn opgeslagen in databases vormen “op de zaak betrekking hebbende stukken” zoals bedoeld in artikel 8:42 Awb. Dat oordeelde de Hoge Raad in een overzichtsarrest van 4 mei 2018. In onderhavige casus had belanghebbende de door hem genoten inkomsten als gastouder niet aangegeven in zijn aangifte inkomstenbelasting 2007. De Inspecteur … Read more