De administratie- en bewaarplicht moet uit de informatiebeschikking van artikel 52a, Awr

De informatiebeschikking, die de inspecteur aan een belastingplichtige kan afgeven, zou zich niet langer moeten uitstrekken tot de administratie- en bewaarplicht. Ook drie recente uitspraken van de Hoge Raad maken duidelijk dat de informatiebeschikking en de administratie- en bewaarplicht een weinig gelukkige combinatie is. Een informatiebeschikking kan er immers niet toe leiden dat een ontbrekende … Read more

Resumé september 2021

INHOUD Opgelegde plegersboete van € 353.000 aan belastingadviseur vernietigd Suppletieaangifte omzetbelasting mag niet worden gebruikt voor het bewijs van een boete op grond van 10a AWR Belastingadviseur krijgt gevangenisstraf van 10 maanden onvoorwaardelijk wegens BTW-fraude Het volledige controledossier van de fiscus is een zaakstuk! Opgelegde plegersboete van € 353.000 aan belastingadviseur vernietigd De Rechtbank Den … Read more

Suppletieaangifte omzetbelasting mag niet worden gebruikt voor het bewijs van een boete op grond van 10a AWR

In een overweging ten overvloede oordeelde de Hoge Raad op 24 september 2021 dat een suppletieaangifte omzetbelasting naar haar aard moet worden aangemerkt als materiaal dat afhankelijk is van de wil van de belastingplichtige. De in artikel 10a AWR verplicht gestelde suppletieaangifte omzetbelasting mag dus niet worden gebruikt voor het bewijs dat de belastingplichtige een … Read more

Opgelegde plegersboete aan belastingadviseur vernietigd wegens onvoldoende bewijs opzet of grove schuld.

De Rechtbank Den Haag heeft in een uitspraak van 22 juni jl. geoordeeld dat de inspecteur niet heeft bewezen dat een belastingadviseur opzettelijk een onjuiste overlijdensaangifte inkomstenbelasting van één van zijn cliënten heeft ingediend. De feiten in deze zaak zijn uitermate opmerkelijk. Belanghebbende was van 1979 tot 1 april 2007 partner van een belastingadvieskantoor. Na … Read more