De bewijslast bij fiscale boeten

Om een boete op te leggen kon de belastinginspecteur tot nu toe volstaan met het “aannemelijk maken” van feiten en omstandigheden voor het bewijs van opzet als bestanddeel van een beboetbaar feit. In een recente uitspraak legt de Hoge Raad de lat voor de inspecteur echter veel hoger. Het hoogste Nederlandse rechtscollege stelt nu dat … Read more

Resumé augustus 2022

INHOUD Aansprakelijkheid adviseur bij niet aandringen op uitvoering advies Belastingplichtige mag vertrouwen op bekwaamheid adviseur: boete vernietigd Overleggen BTW-aansluiting is geen suppletieaangifte. Vergrijpboete blijft in stand Informatiebeschikking voor niet beschikbare stukken Aansprakelijkheid adviseur bij niet aandringen op uitvoering advies Het Hof Den Haag oordeelt dat de adviseur bij zijn cliënt moest aandringen op uitvoering van … Read more