Kopiëren van stukken met smartphone of tablet is, volgens het Ministerie van Financiën, geoorloofd!

Het Directoraat-Generaal Belastingdienst van het Ministerie van Financiën heeft op 9 november jl op een door Fiscaal up to Date gedaan WOB-verzoek een drietal documenten openbaar gemaakt waarin het standpunt wordt ingenomen dat het controlemedewerkers van de Belastingdienst is toegestaan delen van de administratie te fotograferen met een digitale camera, mobiele telefoon of tablet. In … Read more