Boete van tafel voor fraude met giftkwitanties door belastingambtenaar

Het Hof Den Haag heeft besliste in een uitspraak van 21 juli 2022, ECLI:NL:GHDHA:2022:1649, dat een aan een bij fraude met giftkwitanties betrokken belastingambtenaar opgelegde vergrijpboete moest worden verminderd tot nihil. Het Hof zag aanleiding tot vermindering van de boete omdat de betrokken belastingambtenaar strafontslag had gekregen vanwege de onrechtmatige giftenaftrek. Ten aanzien van het … Read more

Resumé september 2022

INHOUD Belastingdienst moet kennisgroepstandpunten openbaar maken Rechter moet ambtshalve ingrijpen bij onjuist standpunt van procespartijen omtrent toepassing omkering en verzwaring van de bewijslast Vergoeding van immateriële schade allen na verzoek aan de rechter Geslaagd beroep op vertrouwensbeginsel omtrent aftrek verbeurd verklaard bedrag aan contant geld Belastingdienst moet kennisgroepstandpunten openbaar maken In een opzienbarende uitspraak van … Read more

Geslaagd beroep op vertrouwensbeginsel omtrent aftrek verbeurd verklaard bedrag aan contant geld

De Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelde op 1 september jl. dat belanghebbende er uit gevoerde correspondentie met de inspecteur op mocht vertrouwen dat een verbeurd verklaard bedrag van € 135.410 in aftrek mag worden gebracht op het inkomen over het jaar 2017.Daarnaast oordeelde de Rechtbank dat een aan belanghebbende opgelegde vergrijpboete met een bedrag van bijna € … Read more

Vergoeding van immateriële schade allen na verzoek aan de rechter

In een BPM-zaak heeft Hof Arnhem-Leeuwarden vastgesteld dat de redelijke termijn voor beslechting van het geschil in hoger beroep is overschreden. Het Hof heeft echter geoordeeld dat geen grond bestaat voor het aan (belanghebbende toekennen van een vergoeding van immateriële schade, omdat hij bij het Hof niet een verzoek heeft gedaan om vergoeding van immateriële … Read more

Rechter moet ambtshalve ingrijpen bij onjuist standpunt van procespartijen omtrent toepassing omkering en verzwaring van de bewijslast

Indien een informatiebeschikking betrekking heeft op gegevens die door de inspecteur zijn gevraagd voor een periode die afwijkt van de periode waarop de desbetreffende belastingaanslag ziet, kan een tekortkoming in het verstrekken van de gevraagde gegevens niet leiden tot de omkering en verzwaring van de bewijslast voor zover die belastingaanslag een periode betreft waarop de … Read more

Belastingdienst moet kennisgroepstandpunten openbaar maken

In een opzienbarende uitspraak van 12 juli jl. oordeelde de Rechtbank Rotterdam dat de Belastingdienst zich bij de behandeling van een verzoek tot openbaarmaking van een kennisgroepstandpunt ten onrechte op het standpunt heeft gesteld dat dergelijke stukken persoonlijke beleidsopvattingen voor intern beraad zijn en daarom niet openbaar gemaakt kunnen worden. Op 10 april 2019 heeft … Read more