Woo-besluit d.d. 30 augustus 2023 inzake zuivere schuldonderzoeken in de zin van Titel 5.2 AWB.

Exact een jaar na een Woo-verzoek van ProceD heeft het Ministerie van Financiën op 30 augustus 2023 gegevens openbaar gemaakt over het beleid van de Belastingdienst inzake het instellen van een zuiver schuldonderzoek in de zin van Titel 5.2 AWB. Aanleiding van ons verzoek was het feit dat een aantal van onze cliënten vorig voorjaar … Read more

Belastingdienst maakt aangepast ‘Handhavingsplan arbeidsrelaties’ bekend

De Belastingdienst heeft onlangs een aangepaste versie gepubliceerd van het “Handhavingsplan arbeidsrelaties 2023”. In het plan worden de handhavingsactiviteiten van de Belastingdienst uitgewerkt. Daarbij wordt uitgegaan van een drietal tranches die gericht zijn op het ‘verstreken en verbeteren van de handhaving’ en de ‘activiteiten die worden ontwikkeld in relatie tot het opheffen van het handhavingsmoratorium’ … Read more

Bestaande arbeidsrelaties moeten dit jaar opnieuw worden beoordeeld: Belastingdienst trekt goedkeuring in van modelovereenkomsten gebaseerd op vrije vervanging.

Nog dit jaar zullen alle bestaande arbeidsrelaties die zijn aangegaan op basis van een modelovereenkomst met vrije vervanging opnieuw moeten worden beoordeeld. Naar aanleiding van het Deliveroo arrest van de Hoge Raad van 24 maart 2023 heeft de Belastingdienst op 14 augustus jl. bekend gemaakt dat de goedkeuring van dergelijke modelovereenkomsten per 1 januari 2024 … Read more

Extra resumé

Belastingdienst trekt goedkeuring modelovereenkomsten met vrije vervanging in. En nu? Bestaande arbeidsrelaties moeten dit jaar opnieuw worden beoordeeld: Belastingdienst trekt goedkeuring in van modelovereenkomsten gebaseerd op vrije vervanging. Nog dit jaar zullen alle bestaande arbeidsrelaties die zijn aangegaan op basis van een modelovereenkomst met vrije vervanging opnieuw moeten worden beoordeeld. Naar aanleiding van het Deliveroo … Read more

Resumé augustus 2023

INHOUD: Suppletieaangifte is tijdig indien deze is ingediend voordat de inspecteur met de onjuistheid bekend is of zal worden Naheffingsaanslagen vernietigd wegens schending Unierechtelijk verdedigingsbeginsel Hof vindt vergrijpboete die aan zwartspaarder is opgelegd erg laag Conclusie A-G Pauwels over toestemmingsvereiste voor een deelnemersboete Suppletieaangifte is tijdig indien deze is ingediend voordat de inspecteur met de … Read more