Resumé februari 2019

Inhoud Hof vindt boete van € 35.000 passend en geboden voor niet controleren van adviseur Geen verlenging aanslagtermijn indien aangifte is ingediend voordat uitstel voor inlevering op grond van Beconregeling is aangevraagd Uitdeling met forse boete voor DGA wegens hoge debetstanden in rekening courant aan zijn BV ondanks HT. 180 uur taakstraf voor DGA die … Read more

Resumé januari 2019

Inhoud FIOD richt haar pijlen in 2019 ook op facilitators en financiële dienstverleners Inspecteur heeft geen schriftelijke toestemming nodig voor gebruik gegevens uit strafdossier Heffing van griffierechten bij procedure over een bestuurlijke boete is toegestaan Hoge Raad verwijst zaak terug naar inspecteur wegens schending van de hoorplicht   FIOD richt haar pijlen in 2019 ook … Read more

Boete Resumé november 2018

Inhoud Geen beroep op oude inkeerregeling bij inkeer na aanscherping Belastingschulden kunnen hoogte van vergrijpboeten matigen Verzuimboete van € 2.639 wegens het vierde verzuim in vier jaar is passend en geboden. Verzuimboete aan onder bewind gestelde belastingplichtige vernietigd wegens avas STUDIEBIJEENKOMSTEN   Geen beroep op oude inkeerregeling bij inkeer na aanscherping In een uitspraak van … Read more

Resumé november 2018

Inhoud Fiscus zal ANPR beelden niet meer gebruiken voor controle privégebruik auto Stichting Museumkaart moet informatie over kaarthouder aan de fiscus verstrekken Geen informatiebeschikking voor resultaatgenieter die niet voldoet aan de administratieplicht Memo “Instructie Waarneming ter Plaatse” gedeeltelijk openbaar gemaakt Fiscus zal ANPR beelden niet meer gebruiken voor controle privégebruik auto In de 22e halfjaarrapportage … Read more

Resumé oktober 2018

Inhoud Navordering toegestaan bij een te lage aanslag door een “overnamefout” Stukken uit het strafdossier zijn op de zaak betrekking hebbende stukken Gemachtigde maakt impliciet kenbaar dat hij elektronisch bereikbaar is. Informatiebeschikkingen mogen niet gebaseerd zijn op vermoedens Navordering toegestaan bij een te lage aanslag door een “overnamefout” In een uitspraak van 14 augustus 2018 … Read more

Boete Resumé oktober 2018

Inhoud Niet voldoen aan suppletieplicht BTW is geen strafbaar feit Vergrijpboete blijft in stand ondanks dat belastingplichtige geen reële mogelijkheid heeft gehad zijn zienswijze kenbaar te maken. Inspecteur moet opzet voor het niet voldoen van BTW voor volle bedrag aannemelijk maken! Hoge Raad casseert uitspraak Hof Den Bosch wegens onjuist oordeel over de vergrijpboete.   … Read more

Hoge Raad doet uitspraak over de reikwijdte van de stelplicht van de inspecteur bij omkering van de bewijslast

In een uitspraak van 17 augustus jl oordeelt de Hoge Raad dat de inspecteur bij omkering en verzwaring van de bewijslast niet steeds moet stellen en aannemelijk moet maken welke bron van inkomen aan de navordering ten grondslag ligt. Belanghebbende exploiteert een coffeeshop op de Wallen in Amsterdam. Voor het jaar 2007 heeft hij aangifte … Read more